Mitt orderblock ST - 0,00 kr

Du har inga produkter i din order.

Summa : 0,00 kr

Integritetspolicy

1. Allmänt

Wollschläger Scandinavia AB:s (”Wollschläger Scandinavia”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Wollschläger Scandinavias tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Wollschläger Scandinavias hemsidor Wollschlaeger.se och Wollschläger Scandinavia i syfte att köpa Wollschlägers produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Wollschläger Scandinavia har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Wollschläger Scandinavia, org.nr 556876-2933, 216 16, Limhamn, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns på hemsidan.

3. När samlar vi personuppgifter?

Wollschläger Scandinavia samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Wollschläger Scandinavias hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Wollschläger Scandinavia kan även få information från Wollschläger Scandinavias samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Wollschläger Scandinavia använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Wollschläger Scandinavia samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Wollschläger Scandinavia personuppgifter om dig?

6.1 Företag

Wollschläger Scandinavia behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Wollschläger Scandinavia har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Wollschläger Scandinavia skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Wollschläger Scandinavia kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Wollschläger Scandinavias räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Wollschläger Scandinavias rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Wollschläger Scandinavia kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Wollschläger Scandinavias samarbetspartners och IT-leverantörer.  

8. Länkar till externa webbplatser

Wollschläger Scandinavias hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Wollschläger Scandinavia. Wollschläger Scandinavia ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Wollschläger Scandinavia att publicera den justerade integritetspolicyn på Wollschläger Scandinavia.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Wollschläger Scandinavia genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Wollschläger Scandinavia att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Wollschläger Scandinavia behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

Om du inte vill att Wollschläger Scandinavia behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Wollschläger Scandinavia. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.